وقتی یک دختر حرفی نمیزند

میلیونها فکر در سرش می گذرد


-----------------------------------------------------------------


وقتی یک دختربحث نمیکند

عمیقا مشغول فکر کردن است


-----------------------------------------------------------------


وقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید:خوبم

یعنی اصلا حال خوبی ندارد


-----------------------------------------------------------------

وقتی یک دختر به تو خیره می شود

شگفت زده شده که به چه دلیل دروغ می گویی


-----------------------------------------------------------------


وقتی یک دختر می گوید دلش برایت تنگ شده


هیچ کسی در دنیا بیشتر از او دلتنگ تو نیست


دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 12 1387
X