سلام امروزم اومدم با یه مطلب جدید:

دخترا مثل همه چیزای دیگه شون دوستی هاشونم مثل آدمی زاد نیست...!و حالا تفاوت رفاقت کردن دخترا با پسرا :

1. وقتی دو تا پسر با هم میرن بچرخن اگه پول تو جیبشون باشه وسه همدیگه اورت خرج میکنن ولی دختراهمیشه مواظبن بیشتر از دوستشون خرج نکنن.

2. دو تا پسر اگه رفیق فاب هم باشن به هم که میرسن به ترک دیوارم میخندن و کلی همدیگرو سر کیف میارن ولی دو تا دختر هیچ وقت از ته دل با همدیگه نمیخندن.

3. در ادامه صحبت بالایی :مثلا وقتی وسه یه دختر یه جک تعریف میکنن باید نیم ساعت بشینن دلیل منطقی این رو که چرا این جک الان خنده داره رو وسش توضیح بدن آخرشم نمیخنده..!

4. دخترا تو دوستیاشونم  کاسبکارانه رفتار میکنن و تا نفعی نداشته باشه با هم دوستی نمیکنن. ولی یه پسر وقتی با یکی دوستی میکنه این چیزا وسش ملاک نیست

 

در مقابل پسرا دیرتر صمیمی میشن ولی وقتی شدن همدیگرو این قدر کشکی ول نمیکنن.


 
 

حرفی داری همینجا بگو نه پشت سر


دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 12 1387
X